Profil
Profil
kompanije
kompanije
mKonekt Mobile Solutions je preduzeće
spcijalizovano za iznalaženje optimalnih
rešenja za poslove koji se oslanjaju na mobilne
tehnologije (SMS, MMS, WAP Push, J2ME,
Android…)
Sva naša rešenja koriste najsavremenija
dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija
i telekomunikacija, ali i uvažavaju specifičnosti
regionalnog tržišta.
O nama...
Nas tim je prvi pokrenuo IVR u Srbiji, 1986.
godine
Prvi smo pokrenuli komercijalni SMS u Srbiji, 8.
jula 2002. godine
Od tada smo poslali preko 200 miliona
komercijalnih SMS poruka našim korisnicima.
Najbolje poznajemo tržište za dodatne servise
u telekomunikacijama (VAS tržište) – jer smo
ga sami formirali i vršili veoma kontrolisanu i
dobro osmišljenu edukaciju korisnika.
Šta je naš bazni proizvod?
Jednostavno:
poruka.
poruka.
Ali ne obična, već...
poruka koja ima smislen sadržaj
poruka koja stiže na vreme
Poruka koja je pravovremena i tačna
poruka koja se dostavlja tačno onome kome je potrebna,
kroz razne telekomunikacione, ili medijske kanale
Dakle, naš proizvod je
PORUKA SMISLENOG SADRŽAJA
PRAVOVREMENO DOSTAVLJENA
NA ADEKVATNU ADRESU
Šta je to što mi možemo da uradimo?
Da izvedemo projekt SMS-MMS-WAP-IVR po
sistemu “ključ u ruke”;
Da primimo velike količine SMS-MMS poruka
od korisnika;
Da naplatimo te poruke po posebnim
cenama;
Da razvrstavamao primljene poruke po
kratkom broju i po ključnoj reči;
Da pošaljemo velike količine SMS, MMS ili
WAP Push poruka u kratkom vremenskom
intervalu.
Šta je to što mi možemo da uradimo?
Da prikupimo telefone korisnika i da kreiramo bazu
podataka;
Da šaljemo poruke tekstualnog i binarnog sadržaja
(melodije, logoi, slike, i sl..)
Da spojimo korisnike da međusobno komuniciraju;
Da primljenu poruku od korisnika prosledimo na
udaljenu lokaciju (televiziju, banku, poslovnicu...).
Da osmislimo, isprojektujemo i realizujemo bazu
podataka od samog početka pa do komercijalne
eksploatacije
Šta je to što mi možemo da uradimo?
Da primljenu poruku prikažemo na ekranu televizora, ili
za to namenski postavljenih monitora na određenim
lokacijama;
Da u zavisnosti od sadržaja poruke, vršimo analizu i
obradu poruke, te vraćamo adekvatan odgovor
korisniku;
Da vršimo dopunu kredita pre-paid korisnicima;
Da povežemo IVR – SMS – MMS - WAP u jedninstvenu
funkcionalnu celinu.
Kako to radimo?
Imamo znanje iz oblasti projektovanja IS koji su
zasnovani na mobilnim tehnologijama;
Vršimo ozbiljne analize potencijalnog tržišta i
prilagođavamo marketing i usluge prema
zahtevima regionalnog tržišta;
Imamo vlastiti razvojni tim mladih stručnjaka koji
se permanentno usavršavaju u ovim oblastima;
Imamo razvijen modularni sistem platformi koje
podržavaju različite vrste poslovnih modela.
mKonekt MS PLATFORME
mKonekt Content platforma
mKonekt Media platforma
mKonekt mKatalog platforma
mKonekt Gaming platforma
mKonekt m-Banking platforma
mKonekt IVR platforma
mKonekt MMS platforma
mKonekt WAP platforma
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System
Content
Content
Content
platforma
platforma
Ringtonovi
Logoi
Slike
Vicevi
Vremenska
prognoza
...
Sadržaji se nalaze u bazi
podataka i korisnici im
pristupaju preko ključne
reči
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Mediji
Mediji
Mediji
Content
Media
mKonekt Media
mKonekt Media
platforma
platforma
Obezbeđuje interaktivnu
komunikaciju između
korisnika mobilne telefonije i
medija
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Privreda
Content
Media
mKatalog
mKonekt
mKonekt
mKatalog
mKatalog
platforma
platforma
Potpuno novi vid
komunikacije sa korisnicima
Prikupljanje baze telefona
Targetiranje ciljne grupe
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Privreda
Mediji
????
Gaming
Content
Media
SMS Internet
T
T
Gaming
Gaming
platforma
platforma
Mogućnost organizovanja
raznih nagradnih igara,
kvizova, igara na sreću i sl.
Rezultati za kladioničare
Ljubavni sastanak
mKonekt SMS
QuickWIN!
Tele-kvizovi
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Finansijske
institucije
Gaming
Content
Media
SMS Internet
m-Banking
mKonekt
mKonekt
m-Banking
m-Banking
platforma
platforma
Dopuna kredita korisnika
Izveštaj o stanju tekućeg
računa
Plaćenje preko mobilnog
telefona
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Finansijske
institucije
Privreda
Mediji
Gaming
IVR
Content
Media
SMS Internet
m-Banking
mKonekt
mKonekt
IVR-SMS
IVR-SMS
platforma
platforma
Spajanje mobilne i
fiksne telefonije
Proširenje broja
korisnika
MMS
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Privreda
Mediji
Gaming
IVR
Content
Media
SMS Internet
m-Banking
mKonekt
mKonekt
MMS
MMS
Slanje
MMS
poruka
na Medije
Foto
oglasi
….
MMS
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Korisnici
Mediji
Gaming
IVR
Content
Media
SMS Internet
m-Banking
WAP Push
WAP
WAP
Push
Push
Slanje
polifonih
sadržaja,
linkova za
skidanje
app..
….
Gaming
IVR
3G
Content
Media
SMS Internet
m-Banking
MMS
WAP Push
Telekom/ Telenor/ VIP
mKonekt SMS System Spoljni svet
Finansijske
institucije
Privreda
Mediji
MEDIA PLATFORMA
MEDIA PLATFORMA
®
®
...o aplikaciji
...o aplikaciji
Aplikacija MEDIA PLATFORMA namenjena je TV
stanicama, radio stanicana i print medijima. Ova
platforma omogućava kreiranje vlastitih programa
(komentara, glasanja i kvizova), te akviziciju podataka i
grafičko i tekstualno prikazivanje na ekranu sledećih
sadržaja koji stižu putem SMS-a, MMS-a, ...:
·
·
KOMENTARA
KOMENTARA
·
·
GLASANJA
GLASANJA
·
·
KVIZOVA
KVIZOVA
...prikaz KOMENTARA
...prikaz KOMENTARA
¨ IZBOR “KOMENTARA” ZA PRIKAZIVANJE
¨ DINAMIČKO PRIKAZIVANJE KOMENTARA NA EKRANU
¨ MOGUĆNOST PODEŠAVANJA TEKSTA I PANELA KOMENTARA
... profil KOMENTARA...
... profil KOMENTARA...
¨ PODEŠAVANJE TEKSTA “KOMENTARA”
¨ PODEŠAVANJE POZADINE “KOMENTARA”
¨ PODEŠAVANJE POZICIJE PANELA PORUKE
¨ PODEŠAVANJE VELIČINE PANELA PORUKE
... prikaz GLASANJA
... prikaz GLASANJA
¨ DVA TIPA GLASANJA
¨ IZBOR GLASANJA OD PONUĐENIH U TOKU
¨ GRAFIČKO I TEKSTUALNO PRIKAZIVANJE TOKA GLASANJA
¨ PODEŠAVANJE PARAMETARA TEKSTA I GRAFIKE ZA PRIKAZ
... prikaz Da
... prikaz Da
/Ne
/Ne
GLASANJA
GLASANJA
¨ PODEŠAVANJE KARAKTERISTIKA TEKSTA
¨ PODEŠAVANJE KARAKTERISTIKA I IZBOR GRAFIKONA
¨ PODEŠAVANJE POZADINE
¨ PODEŠAVANJE NASLOVA I UPUTSTVA
... prikaz GLASANJA sa višestrukim izborom
... prikaz GLASANJA sa višestrukim izborom
TV STUDIO
Put poruke
Put poruke
1
2
3 45
6
8
7
9
10 11
12
13
14
15
TS
TTP
OPSC
SMSC
TTP VAS
DB
WS
TTP MP GRS
SERVISI
SERVISI
iz
iz
grupe
grupe
zabava
zabava
SMS zabava- Test ljubavi
n Na zahtev korisnika, ukucavanjem sintakse TEST, svog
imena i imena svog partnera, slanjem sms-a na kratki
četvorocifreni sms broj XXXX,on dobija povratni SMS i
saznaje koliko se slaze sa partnerom.
Media platforma
SMS zabava Značenje imena
n Na zahtev korisnika, ukucavanjem sintakse IME ,svoje
ime ,slanjem sms-a na kratki četvorocifreni sms broj
XXXX,on dobija povratni SMS i saznaje značenje
njegovog imena.
Media platforma
Ostali značajniji projekti
mPARKING - sistem za naplatu i kontrolu parkiranja
eTerminali - sistem za elektronske uplate
Ostali značajniji projekti
MyNewBabyCam - sistem za video nadzor beba u porodilištima
Ostali značajniji projekti
IP Kamera
Video Server
Web Server
mKatalog - sistem za
mobilni marketing
Ostali značajniji projekti
Liste/menije za
kretanje kroz
mPortal
Forme za slanje
SMS-a
Forme za poziv
telefonskog broja
Forme za poziv
Web servisa
Forme ili liste za poziv
WAP linkova
SMS JAZAS – autonimni sistem za komunikaciju sa
korisnicima
DMS - sistem za realizaciju i praćenje distribucije reklamnog
materijala
POSSTED - sistem za praćenje/kontrolu pristupa i
evidenciju radnog vremena
Ostali značajniji projekti
realizacija nagradnih igara (izrada softvera i tehnička podrška)
Nagradna igra “DOVE” – avg-okt 2006.god.
Nagradna igra “HENKEL” – apr-jun 2007.god.
Nagradna igra “REXONA” – jul-avg 2007.god.
Nagradna igra “Večernjih novosti” pod nazivom 60 DANA – SVAKOG DANA
AUTOMOBIL – sep-dec 2007.god. (organizacija i tehnička podrška SMS
nagradne igre putem SMS koda 5111).
Nagradna igra “SIGNAL” – okt-dec 2007.god.
Nagradna igra “PROLEĆNO ČIŠĆENJE” – mart-maj 2008.god.
Nagradna igra “CIF i DOMESTOS” – JESENJE CISCENJE” nov-dec 2008.god.
Nagradna igra “ZLATNA GROZNICA” – feb-apr 2009.god.
Nagradna igra “BIC” – avg-okt 2009.god.
Nagradna igra COCA COLA 2009 FABRIKA RADOSTI
Nagradna igra COCA COLA 2008
Nagradna igra KOLEKTIVA 2010.god. www.kolektiva.rs
Nagradna igra CIF i DOMESTOS 2010.god.
NAGRADNE IGRE
FONTO, prva TV igra u Srbiji (TV Pink);
SMS „BRZO OSVOJI“ – najveća SMS nagradna igra u Srbiji (TV Pink +
Novosti);
„TROSTRUKA ŠANSA“, prvi telekviz u Srbiji (RTS);
Kontra aukcija „100 DANA – 100 AUTOMOBILA“ (TV Pink);
Kontra aukcija u Crnoj Gori „LICITIRAJ VAZDA, TVOJA JE MAZDA“, TV
PINK CG I Vijesti;
„BRZI PRSTI“ – Telekom SMS akcija;
„HILANDAR“– SMS humanitarna akcija;
TV BN – SMS kviz;
Banka NLB GROUP – SMS kviz
MELOS ESTRADA – SMS kviz
TV MOST – VOICE kviz
KVIZOVI, IGRE I AKCIJE
TV KCN – VOICE kviz i SMS kontra aukcija
TV STANKOM – VOICE kviz i SMS kontra aukcija
TV SOS – tehnička podrškaVOICE kviza i SMS kontra aukcije
Magazin SKANDAL – SMS kontra aukcija
TV PINK – tehnička podrška za VOICE kviz PROKARTI
TV PINK – SMS kviz „POGODI-OSVOJI“ 2009
TV AVALA –VOICE kviz 4 NA 1
TV STUDIO B - VOICE kviz
KVIZOVI, IGRE I AKCIJE
ZVEZDE GRANDA – TV PINK, GRAND PRODUKCIJA
Glasanje SMS PLESOM DO SNOVA, TV PINK
Glasanja SMS – BEOVIZIJA, EVROVIZIJA, EVROPJESMA
Vrnjačka Banja FESTIVAL NARODNE MUZIKE "DRAGIŠA NEDOVIĆ"
Glasanje SMS - Radio S, RADIJSKI FESTIVAL
Glasanje BALKANSKI RADIJSKI FESTIVAL BRAF
Glasanje SMS – MUZIČKI FESTIVAL U BUDVI
Glasanje muzički festival za decu DIDA ČAROLIJA
Glasanje festival UHVATI RITAM
Glasanje festival KLUPSKI BENDOVI (Lava bar)
TV B92 – UTISAK NEDELJE (glasanje)
SMS Glasanja
kreiranje i isporuka informativnih SMS poruka na mobilni
telefon, registrovanim i prijavljenim korisnicima, bez njihovog
prethodnog direktnog zahteva
DINERS Club International – Beograd,
Komercijalna Banka – Beograd,
Continental Bank – Novi Sad
EFG Bank
BULK PORUKE
TV KOŠAVA - “LUDA KUĆA” (SMS media chat komentari);
TV FOX – voice I SMS prijave za kviz PETACI (MEĐUSTANICA);
TV MOST – komercijalni SMS i VOICE servisi;
TV STANKOM - komercijalni SMS i VOICE servisi;
TV SOS - komercijalni SMS i VOICE servisi;
Magazin SKANDAL - komercijalni SMS i VOICE servisi;
Magazin SVET - komercijalni SMS i VOICE servisi;
ASTRO časopis - komercijalni SMS i VOICE servisi
(koprodukcija sa Color Media Internationalom);
TV PINK – SMS komentari najgledanije političke emisije
ZAMKA, EMISIJA 1 pa 3, JUTARNJI PROGRAM….
VOICE SERVIS i CHAT SERVIS
Podrška humanitarne akcije
(Divac, Nemoguća misija i TV PINK)
Rezon Media Group – AUTO OGLASI i NEKRETNINE OGLASI
SMS info centar – IZABERI PARTIZAN
SMS info centar – MY IDEA
OSTALE USLUGE
Referentan lista
media centara
RTS – Beograd,
RTV Pink – Beograd,
Burda – Beograd,
Kompanija Novosti – Beograd,
Politika N&M – Beograd,
Komuna – Beograd,
My Idea – Beograd,
NIP Color Press Group - Novi Sad,
JDP – Beograd,
RTV B92 – Beograd
WOMF - Sarajevo (BiH),
Budvanski festival - Budva (CG),
Viva – Beograd,
RTV Politika – Beograd,
Radio 101 – Beograd,
Balkan – Beograd,
Radio Cricket – Beograd,
DV Production – Zrenjanin,
Ekos Radio – Subotica,
TV EMM – Beograd
Agencija Fabrika – Beograd,
Freemental – Beograd,
GRAND Production – Beograd,
Hemoterm – Beograd,
Radio Inbaco – Beograd,
Jolie – Beograd,
TV 5 – Niš,
Kanal D – Beograd,
Radio Kiss – Zrenjanin,
MIP Radio – Beograd,
Radio OP-TOP – Topola,
Radio 014 – Valjevo,
Radio 31 – Užice,
Radio 9 – Kragujevac,
Radio Atletico – Šid,
Radio B Team - Novi Sad,
Radio Bis – Kragujevac,
Radio Delfin - Sremska Mitrovica,
Radio JAT – Beograd,
Radio Žabac – Beograd,
RTV Subotica – Subotica,
RTV Khrlo e Romengo – Beograd
RTV Cronic – Valjevo,
RTV Tanuki – Pirot,
RTV Vranje – Vranje ,
Radio S – Beograd,
TV Sat – Požarevac,
Skandal – Beograd,
SOS kanal – Beograd,
Radio Sport FM – Beograd,
TV Sremska –
Sremska Mitrovica,
Radio Srpska kuća –
Požarevac,
Studio M – Čačak,
TV Apolo - Novi Sad,
TV Art – Beograd,
RTV As – Šabac,
TV Banat – Vršac,
TV Biser – Požarevac,
TV Jasenica –
Smederevska Palanka,
TV Jerina – Smederevo,
RTV Košava – Beograd,
RTV Kragujevac – Kragujevac,
TV Mag – Obrenovac,
TV Marš – Valjevo,
RTV Metropolis – Beograd,
TV Most - Novi Sad,
TV Odžaci – Odžaci,
TV Palma – Beograd,
TV Palma plus – Jagodina,
TV Santos – Zrenjanin,
TV Spektar – Sombor,
RTV Stankom – Beograd,
TV Sunce – Arandjelovac,
Yueco – Subotica,
Dečje novine –
Gornji Milanovac,
TV Kraljevo – Kraljevo,
RTV Novi Pazar –
Novi Pazar
TV Mag – Obrenovac
TV Leskovac – Leskovac,
RTV Kanal 9 – Kragujevac
Hvala na pažnji...
jovo@mirkovic.rs